facebook
English

3 miejsce w kraju – dotacje dla sektora publicznego

Wg rankingu „Najskuteczniejsze firmy doradcze”, sporządzonego w 2013 r. przez miesięcznik „Fundusze Europejskie”, zajmujemy 3 miejsce w kraju od względem wielkości dotacji pozyskanych dla sektora publicznego.

40% puli z konkursu 5.5 RPO

W ramach ostatniego naboru projektów o dofinansowanie udziału w targach i promocję produktów, pracownicy Lech Consulting pozyskali ponad 50 dotacji, co stanowi 40% wszystkich środków na ten konkurs. W ostatnich latach firma opracowała i rozliczyła około 100 podobnych projektów.

Dotacje z działania 8.2 POIG

W ramach ostatnich konkursów projektów informatycznych pozyskaliśmy szereg dotacji, m.in. dla firm T – Komp, Kaplast, Tańscy, Tytan, Iste i inne. Wśród nich były takie, które uzyskały 100 punktów na 100 możliwych.

Szkolenie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Firma Lech Consulting przeprowadziła szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj-Pom.

 

Szkolenie dotyczyło też tematyki prawa zamówień publicznych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw z regionu oraz pracownicy punktów konsultacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Plany Rozwoju Eksportu dla firm z terenu całego kraju

Nasi doradcy opracowali szereg analiz i badań rynków zagranicznych w kierunku możliwości rozpoczęcia lub rozwoju eksportu produktów lub usług firm z terenu naszego kraju. Analizowane przez nas rynki dotyczą zarówno krajów z Europy, Azji jak i obu Ameryk.

Sukcesy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Firma Lech Consulting w ramach konkursu poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” pozyskała ponad 1,2 mln złotych dotacji na szkolenia otwarte i skierowane do konkretnych przedsiębiorstw.

 

Firma opracowała między innymi na zlecenie firmy T-komp Tomasz Kruszewski projekt pt. „Personel – czynnik sukcesu firmy T-komp”, który znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Pozyskaliśmy dotacje m.in. dla firm Ako, Akces Benefit z Poznania, Novamed Sp. z o.o. z Brodnicy, KDM Automatyk z Gniewkowa, Ibis LTD z Szubina, szkoły Centrum Nauki Języka Angielskiego z Warszawy, Centrum Doskonalenia Zawodowego, Szkoły Perfekt z Inowrocławia i Vogelschule z Brodnicy. Nasze projekty często były wyróżniane podczas oceny merytorycznej.

3-miejsce w konkursie 8.1.1. POKL w Województwie Dolnośląskim.

Opracowaliśmy projekt pt. „Licencja na sukces zawodowy” na zlecenie firmy Akces Benefit Sp. z o.o., w ramach Podziałania 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, który znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej w Województwie Dolnośląskim (konkurował z 244 projektami). Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na nabycie umiejętności językowych z możliwością uzyskania certyfikatu TELC oraz podniesienie kwalifikacji interpersonalnych niezbędnych w pracy na stanowisku menedżera oraz asystenta.

5-miejsce w konkursie 7.2.1. POKL w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Sporządziliśmy projekt pt. „STOP wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”, opracowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Główny w Bydgoszczy, w ramach Poddziałania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznych”. Projekt zajął 5 miejsce na liście rankingowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Ponadto został wyróżniony (jako jeden z czterech projektów) na konferencji podsumowującej wdrażanie POKL, zorganizowanej 10 grudnia 2008 roku w Operze Nova w Bydgoszczy przez Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy. Wyróżnienie przyznano z uwagi na zaangażowanie w projekcie kilku partnerów, właściwą diagnozę potrzeb uczestników oraz innowacyjne działania realizowane w ramach projektu. Dzięki realizowanym zajęciom tj. m.in. poradnictwu psychologicznemu i zawodowemu oraz warsztatom prowadzącym do integracji społecznej, docelowo nastąpi ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych chorych na cukrzycę.

100% skuteczności w konkursie 8.1.1 POKL.

W ramach ostatniego konkursu o dofinansowanie szkoleń w firmach pracownicy Lech Consulting przygotowali 6 wniosków i wszystkie otrzymały dotację. Zajęły one m.in. miejsca: 2, 4, 6 i 9 na 400 złożonych projektów.

Dotacje na ocieplenie budynków publicznych

Lech Consulting odnosi kolejne sukcesy w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w regionie. Opracowane przez nas projekty z zakresu termomodernizacji, które dostały dofinansowanie, wyczerpały ponad 30% alokacji środków w ostatnim konkursie.

Dotacje na drogi gminne

W 2010 roku nasi specjaliści z Działu Sektora Publicznego pozyskali środki dla kilkudziesięciu projektów drogowych w ramach RPO WK-P. Opracowane przez Lech Consulting projekty stanowią 20% dofinansowanych przedsięwzięć. W sumie pozyskaliśmy aż 5 731 712 zł na rozwój infrastruktury drogowej w regionie.

Wdrażanie, koordynacja oraz rozliczanie projektów z UE

Zdajemy sobie sprawę, że opracowanie założeń do projektu i jego poprawne przygotowanie to dopiero połowa sukcesu. Dlatego większość naszych klientów zleca nam koordynację projektów. Nasi konsultanci służą radą i pomagają w osiągnięciu zakładanych celów strategicznych.

 

 

Pracownicy działu wdrażania i rozliczania projektów unijnych koordynują obecnie ponad 60 projektów inwestycyjnych oraz promocyjno-reklamowych. We wcześniejszych latach przeprowadziliśmy blisko sto takich przedsięwzięć, dzięki czemu mamy olbrzymie doświadczenie i wiedzę praktyczną w tej dziedzinie doradztwa gospodarczego.

Doradztwo rozwoju firmy w ramach Audytu 360⁰

Na zlecenie klienta przeprowadziliśmy Audyt 360⁰ działań marketingowych firmy usługowej. W wyniku rozmów i analiz odkryliśmy błędy mające fundamentalny wpływ na skuteczność przeprowadzonych działań promocyjnych i tym samym rentowność inwestycji marketingowych.

 

 

 

 

Wybrane projekty, których opracowanie zakończyło się sukcesem:

 1. Champion Dorota Piotrowska - Rozwój przedsiębiorstwa Champion z Grudziądza poprzez stworzenie innowacyjnego działu produkcyjnego.
 2. Energoterm Sp. z o.o. - Wdrożenie nowoczesnych technologii świadczenia usług przez spółkę ENERGOTERM z Torunia.
 3. ECKERT Automatyka Spawalnicza Sp. z o.o. - Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy ECKERT Automatyka Spawalnicza z Legnicy
 4. DOMBUD RP Spółka Jawna; Piotr Dąbrowski, Radosław Dąbrowski, Grzegorz Dąbrowski - Zwiększenie konkurencyjności spółki DOMBUD RP z Gałczewka, poprzez uruchomienie nowoczesnych technologii produkcji chemii budowlanej
 5. ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk - Olszewska Przygotowanie Planu rozwoju eksportu ALVO Grupa Gastrometal, w celu zwiększenia konkurencyjności firmy
 6. T Komp Tomasz Kruszewski - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski
 7. CUBE Sp. z o.o. - Budowa hotelu „SEPIA” w centrum Bydgoszczy przez firmę CUBE Sp. z o.o.
 8. STAL-MET Sp. z o.o. - Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju eksportu firmy STAL-MET Sp. Z o.o. z Chełmna
 9. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SETO Maciej Klimkiewicz – Automatyzacja procesu przetwórstwa kompozytów z żywic szklanych w przedsiębiorstwie SETO w Bydgoszczy
 10. PolPetro Sp. z o.o. - Profesjonalna kadra na stacjach benzynowych marki HUZAR w województwie wielkopolskim.
 11. EPS System Robert Lipnicki - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy EPS System z Trzebini.
 12. AKO S.A. – Udział AKO S.A. z Bydgoszczy w międzynarodowej imprezie targowej Polagra – Food w Poznaniu, we wrześniu 2010r.
 13. Elkrem – Sp. z o.o. – Udział firmy Elkrem z Torunia w międzynarodowych targach „Interplastica 2011” w charakterze wystawcy.
 14. Firma Budowlana „BORO” Jarosław Makowski – Zwiększenie konkurencyjności firmy budowlanej BORO z Włocławka, poprzez zdywersyfikowanie prowadzonych działalności.
 15. STOLTER Sp. z o.o. – Uczestnictwo firmy Stolter w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2010, w charakterze wystawcy i prezentacja oferty handlowej.
 16. Vadain International Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy Vadain International Sp. z o.o. poprzez wystawiennictwo w międzynarodowych targach Home Decor, Meble 2010 (Poznań, Polska, 26-28.05.2010r.).
 17. Stal – Met Sp. z o.o. – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu spółki STAL – MET, w celu rozwoju konkurencyjności firmy.
 18. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności Fabryki Mebli Gala Collezione poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie (07-11.09.2009, Ostróda).
 19. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - projekt szkoleniowy „Zawód poszukiwany: profesjonalny pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych”.
 20. RYWAL-RHC Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności Rywal – RHC poprzez udział w Międzynarodowych Targach Spawalniczych SCHWEISSEN & SCHNEIDEN oraz przygotowanie i prezentację oferty handlowej (Niemcy, Essen, 14-19.09.2009r).
 21. PROGRESS ECO S.A. – Przygotowanie Planu Rozwoju, w celu strategicznego przygotowania firmy do zwiększenia udziału na rynkach zagranicznych.
 22. AKO S.A. – Promocja produktów firmy AKO S.A. z Bydgoszczy na Międzynarodowych Targach Modern Bakery 2010, w Moskwie w czerwcu 2010r.
 23. KREBER- Maszyny Budowlane Sp. z o.o. – Udział w charakterze wystawcy firmy Kreber z Radzynia Chełmińskiego, na targach Budma 2010.
 24. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHATE Lech Chmara Zdzisław Tok Sp. J. – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu P.W. CHATE Sp. J. z Łochowic.
 25. CGH Polska Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy CGH Polska Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na V Międzynarodowych Targach Technologii i Infrastruktury Lotnisk w Kielcach (10-13 maja 2010r.).
 26. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy Gala Collezione poprzez wystawiennictwo na XXXV Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie (06-10 wrzesień 2010r.).
 27. Centrum Reklamy „GRAFFICO” Jarosław Włodarczyk - Udział firmy GRAFFICO z Torunia w XX Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2011 w Poznaniu.
 28. BESTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Export – Import Bernadeta Tomków – Rozwój firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.
 29. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Promocja markowych produktów spółki ALMOT na targach międzynarodowych MOTOR BIKE SHOW CENTRAL EUROPE w Sosnowcu w lutym 2010r.
 30. POLITECH sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy POLITECH Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach „COSMOPROF” w Bolonii (15-18 kwietnia 2010r).
 31. ROTOMAT Sp. z o.o. – Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu spółki ROTOMAT z Wrocławia, w celu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa.
 32. Kaplast Sp. z o.o. – Nowe produkty, nowi klienci, nowe rynki – innowacyjna technologia szansą na rozwój spółki Kaplast z Bydgoszczy.
 33. CGH Polska Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy CGH Polska Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na III Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM w Katowicach (23- 25 lutego 2010 r.).
 34. Max System Wojciech Siarnik – Wdrożenie linii produkcyjnych do produkcji blachy trapezowej T-18 i T-35 oraz zwiększenie zatrudnienia przez firmę Max System we Frydrychowie.
 35. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe – AS Marek Bajdalski – Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i rozbudowa powierzchni produkcyjnych firmy PPUH AS z Aleksandrowa Kujawskiego.
 36. Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Spółki HAGMED szansą na rozwój przedsiębiorstwa.
 37. Centrum Reklamy – GRAFFICO Włodarczyk Jarosław – Zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego oraz poszerzenie oferty firmy, kluczem do sukcesu firmy GRAFFICO z Torunia.
 38. Metrum Cryoflex Sp. z o. o. – Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu firmy METRUM CRYOFLEX.
 39. RAIS- Narzedzia Mocujace Grzegorz Rais – Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy RAIS – Narzędzia Mocujące
 40. Lech Consulting Bartłomiej Lech – projekt szkoleniowy „Język komunikacji w praktyce”.
 41. Optiguard Sp. z o.o. – Promocja oferty Optiguard Sp. z o.o. na Międzynarodowej Targach EXPOPROTECTION 2010 w Paryżu.
 42. RYWAL-RHC Sp. z o.o., ODDZIAŁ W TORUNIU – Udział firmy Rywal-RHC w charakterze wystawcy, na Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL.
 43. KDM- automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp.j. – Droga do budowy i rozwoju zespołu firmy KDM- automatyka.
 44. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy Gala Collezione poprzez wystawiennictwo na XXXIV Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie (15-19 marca 2010 r.).
 45. Agralex inż. Aleksander Lubiński – Opracowanie Planu Rozwoju eksportu w celu wzrostu konkurencyjności firmy AGRALEX.
 46. BENIAMIN Sp. J. Tomasz Gawrych Waldemar Szulc – Zwiększenie konkurencyjności firmy Beniamin Sp.J. poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach Paperworld 2011 we Frankfurcie nad Menem (29.01-01.02.2011)
 47. MOA Wojciech Łanecki, Marek Maciuba sc. - Opracowanie i wdrożenie przez spółkę MOA s.c systemu żaluzji fasadowych.
 48. World Expo International Sp. z o.o. – Udział firmy World Expo International w Międzynarodowych Targach Medycyny i Ochrony Zdrowia ARAB HEALTH 2011 w Dubaju w dniach 24-27 stycznia 2011.
 49. Wytwórnia Sprzetu Medycznego GALMED Marian Meger – Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy GALMED z Bydgoszczy.
 50. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Promocja oferty spółki ALMOT na międzynarodowej imprezie wystawienniczej VI Targi Rowery 2010 w Warszawie.
 51. Centrum Doskonalenia Zawodowego S.C. Bogusław i Michał Skaza i Paweł Kiliński – Profesjonalny w swoim zawodzie.
 52. Marcon Marta Ochocińska – Zakup maszyn i urządzeń oraz zwiększenie zatrudnienia przez firmę Marcon.
 53. MASCHIOPOL Wojciech Pasek – Dywersyfikacja świadczenia usług przez firmę MASCHIOPOL z Łowiczka, przez _x000D_uruchomienie nowoczesnej linii produkcji brykietu.
 54. Fabryka Mebli Biurowych MDD - Promocja oferty Fabryki Mebli Biurowych MDD, podczas wystawiennictwa na targach Orgatec w Kolonii.
 55. POLITECH sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy POLITECH Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach ” LUXE PACK” w Nowym Yorku (19-20 maja 2010 r.).
 56. Zakład Stolarsko-Modelarski Mirosław Kuta – Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę powierzchni magazynowych, zwiększenie zatrudnienia i przychodów.
 57. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Udział spółki ALMOT na targach międzynarodowych MOTOR BIKE SHOW CENTRAL EUROPE w Sosnowcu w marcu 2011r.
 58. BESTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Export – Import Bernadeta Tomków – Rozwój firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez stworzenie Planu Rozwoju Eksportu
 59. CGH Polska Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy CGH Polska Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE w Poznaniu (26.29.04.2010r).
 60. Przedsiebiorstwo M.P.J. Marek Jastrzębski – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu, w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa M.P.J.
 61. Benefit Kubić – Licencja na sukces zawodowy.
 62. Osbu Oskar Sierant – Zakup maszyn i urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy i zwiększenia zatrudnienia.
 63. STOLTER Sp. z o.o. – Uczestnictwo firmy Stolter w Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA w Łodzi, w charakterze wystawcy.
 64. Aromes Group Sp. z o. o. – Wdrożenie PLANU ROZWOJU EKSPORTU Aromes Group.
 65. Wydawnictwo „Profil” Joanna Skimina – Pozyskanie nowoczesnych technologii wytwórczych sposobem na realizację celów strategicznych Wydawnictwa „Profil” z Szubina.
 66. IBIS Ltd. – Projekt szkoleniowy „Potencjał zespołu firmy IBIS Ltd.”
 67. Elektroniki i Elektromedycyna M. Lewandowski Spółka Jawna – Opracowanie Planu rozwoju eksportu Elektroniki i Elektromedycyny, w celu rozwoju eksportu.
 68. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności Fabryki Mebli Gala Collezione poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Poznańskich Meble 2009 (03-06.06.2009, Poznań).
 69. AKO S.A. – Udział AKO S.A. z Bydgoszczy w targach ProdExpo we Lwowie w lutym 2010r.
 70. Kawiarnia Parkowa – Budowa nowego obiektu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia sposobem na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy „Kawiarnia Parkowa” ze Żnina.
 71. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Udział spółki ALMOT na targach międzynarodowych KIELCE BIKE EXPO 2010 w Kielcach w październiku 2010r.
 72. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. – Opracowanie Planu rozwoju eksportu TECHNOMEX Sp z o.o. – jako pierwszy etap zwiększania konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych.
 73. Transbelt Rosły Damian – Dywersyfikacja działalności firmy „Transbelt” poprzez budowę nowoczesnego centrum konferencyjnego we wsi Wojnowo.
 74. CGH Polska Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy CGH Polska Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na XXI Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej Automechanika we Frankfurcie nad Menem (14-19 września 2010 r.).
 75. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Greka” – Udział spółki GreKa w 7 Międzynarodowych Targach „Instalacje” w Poznaniu w dniach 26-29.04.2010 r. w celu zaprezentowania firmy na rynku międzynarodowym.
 76. Aniro Grupa Handlowa Sp. z o.o. – Wzrost konkurencyjności firmy Aniro poprzez udział jako wystawcy w międzynarodowych targach Automaticon w Warszawie (Polska, Warszawa, 23-26 marzec 2010).
 77. Przedsiębiorstwo M.P.J. Marek Jastrzębski – Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstwa M.P.J. z Lublina.
 78. MCX Systems Sp. z o. o. – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój innowacyjnych produktów MCX Systems.
 79. Galmed Wytwórnia Sprzętu Medycznego Marian Meger – Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED.
 80. Vadain International Sp. z o.o. – projekt szkoleniowy „Inwestycja w potencjał pracowniczy kluczem do zrównoważonego rozwoju firmy Vadain International Sp. z o. o.”
 81. CGH Polska Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy CGH Polska Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na XVII Międzynarodowych Targach „Stacja Paliw” w Warszawie (12- 14 maja 2010r.).
 82. Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET Spółka Akcyjna – Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji INWET S.A., celem rozwoju eksportu firmy.
 83. BENIAMIN Sp. J. Tomasz Gawrych Waldemar Szulc – Zwiększenie konkurencyjności firmy Beniamin poprzez wystawiennictwo w targach „Paperworld 2010″ (Frankfurt, Niemcy, 30.01.-02.02.2010r.).
 84. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Drabex” Zakład Pracy Chronionej Wilczek Janusz – Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych celem poszerzenia i udoskonalenia asortymentu produkcyjno – usługowego.
 85. TRISS- S. Marciniak i S. Krajecki Sp. J. – Zwiększenie konkurencyjności firmy TRISS Sp. J. poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach Wyposażenia Sklepów, Sprzedaży i Reklamy EuroShop 2011 w Düsseldorfie w Niemczech (26.02-02.03.2011 r.).
 86. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla PPUH Fristom z Bydgoszczy.
 87. Vadain International Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy Vadain International Sp. z o.o. poprzez wystawiennictwo w międzynarodowych targach Home Decor, Meble 2009 (Poznań, Polska, 03-06.06.2009r.).
 88. RYWAL-RHC Sp. z o.o., ODDZIAŁ W TORUNIU – Udział firmy Rywal-RHC w charakterze wystawcy, na Targach Spawalniczych Expo Welding 2010.
 89. PPHU Stolwit Kacyna Wiktor – Opracowanie Planu rozwoju eksportu, w celu wzrostu konkurencyjności firmy STOLWIT.
 90. INTEGRATOR RHC Sp. z o.o. – Poprawa konkurencyjności firmy „INTEGRATOR RHC” poprzez udział jako wystawca w targach „Innowacje – Technologie – Maszyny – Polska 2009” (Poznań, Polska, 16-19.06.2009).
 91. Damech – Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. – Rozbudowa firmy Damech poprzez uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jabłonowie Pomorskim.
 92. Kaplast Sp. z o.o. - projekt szkoleniowy „Rozwój kadry czynnikiem sukcesu Kaplast  Sp. z o.o.”
 93. Niezależne Laboratorium Badawcze „Stanlab” Sp. z o.o. - Zwiększenie konkurencyjności firmy Stanlab z Nakła nad Notecią poprzez zakup nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych.
 94. IBIS Nowe Technologie Sp. z o.o. – Uruchomienie najnowocześniejszej na świecie linii do produkcji panieru przez IBIS NT w Szubinie.
 95. CHAMPION Dorota Piotrowska – Udział firmy Champion z Grudziądza, jako wystawcy na międzynarodowych targach MuhroomExpo 2010 w Kijowie.
 96. KREBER- Maszyny Budowlane Sp. z o.o. – Udział firmy Kreber z Radzynia Chełmińskiego, na targach Budma 2011 w charakterze wystawcy.
 97. AKO S.A. – Rozwój spółki AKO S.A. z Bydgoszczy poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, pozwalającą na wdrożenie systemu telepracy.
 98. GĄSIENICA Sp. z o.o. – Rozbudowa hotelu Gazdówka w Żołędowie.
 99. POSTAL Mariusz Stolarski – Wzrost sprzedaży zagranicznej firmy POSTAL poprzez opracowanie planu rozwoju eksportu.
 100. INSTAL – ELEKTRO.PL Krzysztof Łapka – Zakup nowych maszyn i urządzeń – zwiększenie konkurencyjności firmy INSTAL-ELEKTRO.PL z Rynarzewa.
 101. P.W. lechpol Sp. z o.o. - projekt szkoleniowy „Rozwój kadry czynnikiem sukcesu P.W. lechpol Sp. z o.o.”.
 102. Aniro Grupa Handlowa Sp. z o.o. – Wzrost konkurencyjności firmy Aniro poprzez udział jako wystawcy w międzynarodowych targach Expopower 2010 w Poznaniu (Polska, Poznań, 18-20 maja 2010).
 103. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Marko” – Marek Komorowski – Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn produkcyjnych.
 104. Lech Consulting Bartłomiej Lech – Nowa e-usługa firmy Lech Consulting z Torunia, kluczem do zwiększenia zastosowania technologii informacyjnych w gospodarce.
 105. CHAMPION Dorota Piotrowska – Udział firmy Champion z Grudziądza, jako wystawcy na międzynarodowych targach: XVI Święto Pieczarki 2010.
 106. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MULTIKRAM” Krystyna Tuchalska – Kontynuacja cyfryzacji procesów produkcyjnych PHU „MUTIKRAM” w Rypinie – wdrożenie nowoczesnej technologii druku cyfrowego”.
 107. ROTOR Sp. z o.o. – Wzrost konkurencyjność spółki ROTOR z Bydgoszczy poprzez dywersyfikację prowadzonych działalności.
 108. AKO S.A. – Udział Centrum Obsługi Piekarstwa AKO S.A. w 27 – ych Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego SALIMA w Brnie.
 109. Elkrem – Sp. z o.o. – Udział firmy Elkrem z Torunia w targach „K-2010” w charakterze wystawcy.
 110. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski – Udział firmy EURO-PLAST w XVIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy w dniach 18-20 maja 2010 w celu zaprezentowania oferty na rynku Międzynarodowym.
 111. REFSYSTEM sp z o.o. – Wsparcie promocji produktów i marki Refsystem oraz Forvent na rynku krajowym, niemieckim i skandynawskim poprzez działania informacyjno – promocyjne.
 112. PPUH GreKa Sp. z o.o. - projekt szkoleniowy „Rozwój kadry czynnikiem sukcesu PPUH GreKa Sp. z o.o.”
 113. Melbud Mamrzyńska Danuta – Zwiększenie konkurencyjności firmy Melbud poprzez zakup nowych maszyn i wzrost zatrudnienia.
 114. Metrum Cryoflex Sp. z o.o. – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu spółki Metrum Cryoflex.
 115. Wytwórnia Sit PROGRESS J.Sawicz J.Krzysztoszek Spółka Jawna – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Wytwórni Sit Progress-szansą na rozwój eksportu firmy.
 116. INSTAL – ELEKTRO.PL Krzysztof Łapka – Zakup nowych maszyn i urządzeń – zwiększenie konkurencyjności firmy INSTAL-ELEKTRO.PL z Rynarzewa.
 117. Pro – Kreacja Sp. z o.o. – Stworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz zatrudnienie pracownika.
 118. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S. A. – Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. poprzez udział jako wystawca w międzynarodowych targach branży okrętowej Neva 2009 (St. Petersburg, Rosja, 22-25.09.2009).
 119. Amtra Sp. z o.o. – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przedsiebiorstwa Amtra Sp. z o.o. z Sosnowca.
 120. MCX Systems Sp. z o.o. – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój innowacyjnych produktów MCX Systems
 121. POLITECH sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy POLITECH Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach „COSMOPROF” w Bolonii (18-21 marca 2011r).
 122. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Zwiększenie konkurencyjności PPUH Fristom na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na VIII Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2010 w Kielcach (06-08 października 2010r.).
 123. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności Fabryki Mebli Gala Collezione poprzez udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie (23-26.03.2009, Ostróda).
 124. Centrum Doskonalenia Zawodowego s.c. Bogusław i Michał Skaza & Paweł Kiliański  – projekt szkoleniowy „Zawód poszukiwany:spawacz i operator maszyn do prac ziemnych”
 125. T Komp Tomasz Kruszewski – Zintegrowanie systemów informatycznych firT Komp Tomasz Kruszewskimy T-Komp i partnerów, w celu poprawy konkurencyjności firmy i informatyzacji procesów biznesowych.
 126. Aniro Grupa Handlowa Sp. z o.o. – Wzrost konkurencyjności firmy Aniro poprzez udział jako wystawcy w międzynarodowych targach Energetab w Bielsku Białej (Polska, Bielsko Biała, 14-16 września 2010).
 127. Zakład Produkcyjno-Handlowy Chełmińskie Okucia Meblowe CHOM WP CHOMPŁYT, Prełowski Wojciech – Uruchomienie usługi przygotowania płyt meblowych do montażu oraz produkcji mebli „na wymiar” w Brzozowie, przez ZPH „Chełmińskie Okucia Meblowe” z Chełmna.
 128. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S. A. – Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na światowych targach „SANTOS OFFSHORE OIL & GAS EXPO”.
 129. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Promocja oferty produktowej firmy „Fristom” z Bydgoszczy, podczas Międzynarodowych Targów Moskiewskich „Motor Show” 2009 (Moscow International Motor Show, Moskwa, Rosja, 26-30 Sierpnia 2009).
 130. Optiguard Sp. z o.o. – Udział spółki Optiguard w I Międzynarodowych Dniach Wyposażenia, Usług i Technologii Dla Handlu RetailShow 2010 podczas EXPO w Warszawie.
 131. Anko System Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju firmy Anko System Sp. z o.o.
 132. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S. A. – Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. na rynku europejskim i światowym, poprzez zaprezentowanie oferty produktowej na światowych targach branży okrętowej „Kormarine 2009” (Busan, Korea, 21-24 października 2009).
 133. Dingo Sp. z o.o. - Zwiększenie konkurencyjności firmy Dingo Sp. z o.o. poprzez udział jako wystawca w międzynarodowych targach „Interzoo 2010” (Norymberga, Niemcy 13-16.05.2010).
 134. REFSYSTEM sp z o.o. – Rozwój przedsiębiorstwa Refsystem Sp. z o.o. z Grudziądza poprzez wdrożenie nowo-czesnej technologii produkcji i wprowadzenie do oferty szerokiej gamy stalowych elementów ciągów wentylacyjnych.
 135. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy.
 136. Zakład Przemysłu Drzewnego SPILMOND – Rozbudowa Przedsiębiorstwa SPILMOND ze Śliwic poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup specjalistycznych maszyn tartacznych szansą na dalszy rozwój firmy.
 137. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S. A. – Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. poprzez udział jako wystawca w międzynarodowych targach branży okrętowej Nor-Shipping 2009 (Oslo, Norwegia, 09-12.06.2009).
 138. Emergency Medical System Poland sp. z o.o. – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Emergency Medical System Poland Sp z o.o.
 139. Stankowicz Sebastian – Uruchomienie karczmy z funkcją noclegową w miejscowości Jeleń przez firmę Stankowicz.
 140. IBIS Nowe Technologie Sp. z o.o. – Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Ibis Nowe Technologie z Szubina.
 141. Piekarnia Wiejska Piotr Kujaczyński – Rozbudowa budynku piekarni oraz zakup sprzętu produkcyjnego prowadzące do wzrostu zatrudnienia.
 142. Novamed Sp. z o.o. – projekt szkoleniowy „Komunikacja i współpraca w zespole NZOZ Novamed”
 143. Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” S. A. – Zwiększenie konkurencyjności „TOWIMOR” S.A. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na światowych targach „ONS 2010”.
 144. PROGRESS ECO S.A. - Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu PROGRESS ECO S.A.
 145. Rolnas Sp. z o.o. – Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy Rolnas Sp. z o.o.
 146. AKO S.A. – Rozwój umiejętności kluczowych pracowników firmy AKO S.A.
 147. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Zwiększenie konkurencyjności firmy Fristom z Bydgoszczy poprzez modernizację procesu produkcyjnego i wprowadzenie nowych produktów do oferty.
 148. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Udział spółki ALMOT na międzynarodowej imprezie wystawienniczej II Wystawa Motocykli i Skuterów w Warszawie w lutym 2010r.
 149. AKO S.A. – Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu AKO S.A. z Bydgoszczy, w celu rozwoju eksportu przedsiębiorstwa.
 150. INTEGRATOR RHC Sp. z o.o. – Uczestnictwo firmy „INTEGRATOR RHC” w charakterze wystawcy w targach „Innowacje – Technologie – Maszyny – Polska 2010.
 151. POL-petro spółka akcyjna - projekt szkoleniowy „Profesjonalna kadra na stacjach benzynowych marki HUZAR w województwie warmińsko-mazurskim”.
 152. Vogel&Vogel – projekt szkoleniowy „Pokieruj swoim zespołem z sukcesem”
 153. ALMOT Mikołaj Sibora Spółka komandytowa – Promocja markowych produktów spółki ALMOT na targach międzynarodowych III Wystawa Motocykli i Skuterów w Warszawie w marcu 2011r.
 154. Max System Wojciech Siarnik – Uruchomienie pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim produkcji blachodachówki o wysokim profilu 34 mm, przez firmę Max System w Frydrychowie, przez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej.
 155. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOLMEX” Jan Paśniewski – Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy KOLMEX z Kolankowa.
 156. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Zwiększenie konkurencyjności PPUH „Fristom” na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na XXI Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej Automechanika we Frankfurcie nad Menem (14-19 września 2010 r.).
 157. Optiguard Sp. z o.o. – Promocja oferty Optiguard Sp. z o. o. na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń SECUREX 2010 w Poznaniu.
 158. T komp Tomasz Kruszewski – projekt szkoleniowy „Personel – czynnik sukcesu firmy T-komp”.
 159. Perfekt s. c. M. Świdziński, T. Filipiuk - projekt szkoleniowy „Klient nasz Pan?”
 160. POLITECH sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy POLITECH Sp. z o.o. na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na Międzynarodowych Targach ” LUXE PACK” w Monaco (20-22 października 2010 r.).
 161. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. z Warszawy – szansą na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa.
 162. AKO S.A. – Udział AKO S.A w targach BAKEPOL, w dniach 24 – 28 kwietnia 2009 roku w Kielcach.
 163. KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. J. – Udział firmy Konkret w 23 Międzynarodowych Targach Medycznych SALMED w Poznaniu w dniach 10-12 marca 2010 w celu promocji produktów firmy.
 164. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. – Zwiększenie konkurencyjności firmy Gala Collezione poprzez wystawiennictwo na XXXVI Międzynarodowych Targach Meblowych w Ostródzie (21-25 marzec 2011 r.).
 165. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Fristom” Tomasz Frieske – Zwiększenie konkurencyjności PPUH Fristom na rynku europejskim i światowym, poprzez wystawiennictwo na 10 Profesjonalnych Międzynarodowych Targach Branży Motoryzacyjnej w Modlinie pod Warszawą (04-05 września 2010 r.).
 166. Stal – Met Sp. z o.o. – Promocja produktów STAL – MET Sp z o.o. z Chełmna na XV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach, w maju 2009r.
 167. AKO S.A. – Promocja produktów AKO S.A. z Bydgoszczy poprzez uczestnictwo w targach Danubius Gastro w Bratysławie (Słowacja) w dn. 21 – 24 stycznia 2010r.
 168. Z.P.H.U. „TECHBUD” Małgorzata Firyn – Wdrożenie nowoczesnych technologi świadczenia usłg przez firmę „TECHBUD” ze Świecia.
 169. Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MDD Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego.
 170. FORM – PLASTIC Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy FORM-PLASTIC z Ciechocinka.
 171. Jolanta Rzepecka - Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w celu uzyskania dochodu i wzrostu zatrudnienia w gminie.
 172. MOA s.c. Marek Maciuba Wojciech Łaniecki - Opracowanie i wdrożenie przez spółkę MOA s.c systemu żaluzji fasadowych.
 173. P.P.H. „ELEKTRO-PLAST” Tadeusz Czachorowski - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla przedsiębiorstwa ELEKTRO-PLAST z Nasielska.
 174. PPUH GreKa Sp. z o.o. - Rozwój kadry czynnikiem sukcesu PPUH GreKa Sp. z o.o.
 175. Intermax -Wdrożenie systemu B2B do firmy Intermax.
 176. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Inwestuj w siebie – zdobądź międzynarodowy certyfikat językowy.
 177. Kaplast Sp. z o.o. - Rozwój kadry czynnikiem sukcesu Kaplast  Sp. z o.o.
 178. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Profesjonalna obsługa klienta w sektorze usług (małopolskie).
 179. Grupa Doradczo-Szkoleniowa M.Lipkowski M.Szymański Sp. J.- Dolnośląska Akademia Profesjonalnej Windykacji.
 180. CLIMA-PRODUKT Spółka z o.o. - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla CLIMA PRODUKT Spółka z o.o.
 181. Centrum Reklamy – GRAFFICO Włodarczyk Jarosław - Udział firmy Graffico na targach BUDMA 2011.
 182. Optimo Spółka cywilna - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Optimo Sp. cywilna.
 183. P.W. Lechpol Sp. z o.o. - Rozwój kadry czynnikiem sukcesu P.W. Lechpol Sp. z o.o.
 184. Kaplast Sp. z o.o. - Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycje technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 185. Optiguard Maria Gierszal - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Optiguard Maria Gierszal.
 186. Grupa Luksor Zbigniew Jasiński - Profesjonalne kadry spawalnictwa sektora MMŚP.
 187. Optiguard Maria Gierszal - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Optiguard Maria Gierszal.
 188. AMTRA Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę AMTRA Sp. z o.o.
 189. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe IZAR Krystian Cichocki - Opracowanie Wdrożenia Planu rozwoju eksportu firmy IZAR z Radwanic.
 190. AMTRA Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę AMTRA Sp. z o.o.
 191. Centrum Doskonalenia Zawodowego s.c. Bogusław i Michał Skaza & Paweł Kiliański - Zawód poszukiwany:spawacz i operator maszyn do prac ziemnych.
 192. BARBOR Sp. z o.o. - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla BARBOR Spółka z o.o.
 193. Trast – Krzysztof Emmert - Wdrożenie systemu B2B do firmy Trast.
 194. Anko System Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju firmy Anko System Sp. z o.o.
 195. Bożena i Paweł Majtyka Top English School S.C. - Nowe kwalifikacje – program rozwoju wiedzy i umiejętności dla osób pracujących.
 196. Champion Dorota Piotrowska - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Champion Dorota Piotrowska z Grudziądza.
 197. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Profesjonalna obsługa klienta (wielkopolskie).
 198. Grupa Doradczo-Szkoleniowa M.Lipkowski M.Szymański Sp. J.- Profesjonalna windykacja w województwie dolnośląskim.
 199. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Profesjonalne kadry sektora MMSP w Województwie Wielkopolskim.
 200. SERWISTAL Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy SERWISTAL Sp. z o.o.
 201. P.P.H. „BAMAR-POL” D. BŁACHA SP. J. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę BAMAR-POL.
 202. PolPetro Sp. z o.o. - Profesjonalna kadra na stacjach benzynowych marki HUZAR w województwie wielkopolskim.
 203. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Pokaż swój język!
 204. Partex Marking Systems Sp. z o.o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy Partex Marking Systems Sp. z o.o.
 205. PBC Skarbonkiewicz Maciej - Podjęcie działalności eksportowej usług na rynek Wielkiej Brytanii przez firmę PBC.
 206. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Zawód poszukiwany: profesjonalny pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych.
 207. MDD Sp. z o.o. - Udział w charakterze wystawcy firmy MDD w targach.
 208. Europlast – Waldowski - Wdrożenie innowcyjnych technologii.
 209. Wydawnictwo DEEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Wydawnictwo DEEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
 210. Iste - Wdrożenie systemu informatycznego z zakresu B2B do firmy Iste
 211. KAELMO Rafał Moś - Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy KAELMO Rafał Moś.
 212. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Rozwój firmy Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „Aplex” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej poprzez podnoszenie kompetencji pracowników firmy.
 213. JUWENT Szymanski, Nowakowski, Janik – SPÓŁKA JAWNA- Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę JUWENT Sp.j.
 214. PolPetro Sp. z o.o. - Profesjonalna kadra na stacjach benzynowych marki HUZAR w województwie warmińsko-mazurskim.
 215. Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna - Profesjonalna obsługa klienta w języku angielskim
 216. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 217. Harasówka Sp. z o.o. - Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowego obiektu.
 218. TYTAN Sp. j. - Zdynamizowanie współpracy spółki TYTAN z partnerami z Chin, poprzez uruchomienie systemu B2B.
 219. AGRALEX inż. Aleksander Lubiński - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę AGRALEX inż. Aleksander Lubiński
 220. Asmet - Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Asmet
 221. Usługi Muzyczne Mariusz Hejnicki - Zakup sprzętu połączony z adaptacją budynku szansą na zdywersyfikowanie działalności firmy Usługi Muzyczne Hejnicki Mariusz
 222. K-Vision Krzysztof Janowski - Podwyższenie konkurencyjności oraz wzrost dochodu firmy K-VISION przez zakup zaawansowanego sprzętu mulitmedialnego oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.
 223. Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” Spółka Akcyjna- Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Pabianickiej Fabryki Narzędzi ”PAFANA” S.A.
 224. ELTEL  Sp. z o. o. - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy ELTEL Sp. z o.o.
 225. AKCES BENEFIT LEARNING SYSTEM Sp. z o.o. - Język angielski szansą na sukces zawodowy.
 226. Grupa Doradczo-Szkoleniowa M.Lipkowski M.Szymański Sp. J.- Więcej niż HACCP. Jakość w branży spozywczej – edycja II.
 227. Tańscy Sp. z o.o. - Automatyzacji procesów kluczem do zdynamizowania współpracy pomiędzy spółką Tańscy, a partenrami biznesowymi.
 228. HORPOL J.I.A.T. Horeczy Spółka Jawna - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL.
 229. Lech Consulting Sp. z o.o. - Efektywna komunikacja i praca zespołowa w praktyce.
 230. Lenkiewicz - Wdrożenie systemu B2B do firmy.
 231. P. H. Hamar Sp. J. B. i H. Grzesiak - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu na lata 2012-2013.
 232. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -  Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 233. Miasto Bydgoszcz – Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia.
 234. Szpital Wojewódzki we Włocławku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
 235. Powiat Bydgoski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz.
 236. Gmina Dobrcz – Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla-Linówiec-Pauliny-Dobrcz.
 237. Spółdzielnia Inwalidów Spamel – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Inwalidów „Spamel” z Twardogóry.
 238. Gmina Łysomice - edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno.
 239. Powiat Sępoleński – Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcące w Więcborku.
 240. Nadleśnictwo Brodnica - Rozwój edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Brodnica w oparciu o ścieżkę dydaktyczną na terenie Osady Leśnej w Górznie.
 241. Powiat Golubsko-Dobrzyński – Ośrodek Sportów Wodnych Wielgie.
 242. Powiat Sępoleński – Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
 243. Miasto Bydgoszcz – Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy.
 244. Minister Środowiska – Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi w celu stworzenia nowych przestrzeni dydaktycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem.
 245. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek Nowomiejski 22 w Toruniu – Remont elewacji budynku przy ulicy Rynek Nowomiejski 22 w Toruniu.
 246. Gmina i Miasto Lubraniec – Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu.
 247. Gmina Osie – Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. Osie.
 248. Powiat Świecki – Modernizacja obiektów dydaktycznych szkolnictwa zawodowego i specjalnego w Powiecie Świeckim.
 249. Gmina Barcin – Modernizacja Placu 1 – go Maja i ul. Św. Wojciecha wraz z remontem chodników i odnową mostu w ciągu ul. Św. Wojciecha.
 250. Gmina i Miasto Lipno – Rewitalizacja Klasycystycznego budynku ratusza miejskiego.
 251. Gmina Barcin – Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku.
 252. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włocławek - Edukacja ekologiczna poprzez budowę ośrodka edukacji ekologicznej.
 253. Gmina Lniano – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano.
 254. Gmina Dąbrowa Chełmińska – Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku.
 255. Gmina Rojewo – Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej Strudze.
 256. Miasto Bydgoszcz – Przebudowa ul. Marszałka Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie.
 257. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11, Toruńskiej 12 wraz z oficynami w Grudziądzu.
 258. Powiat Bydgoski – Rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim.
 259. Powiat Sępoleński – Przebudowa drogi powiatowej nr 1106C relacji [Chojnice] – gr.woj. – Duża Cerkwica.
 260. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu- Modernizacja i doposażenie oddziału rehabilitacyjnego w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
 261. Gmina Sępólno Krajeńskie – Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne Sępolna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej.
 262. Gmina Lniano – Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz- Słępiska-Wętfie, Etap I od km 1+563 do km 3+482,60 o długości 1,9196 km.
 263. Gmina Raciążek – Przebudowa drogi gminnej nr 160309C Niestuszewo – Dąbrówka Duża – etap I od km 0+000 do km 1+097.
 264. Gmina Bukowiec – Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku ok. 2450 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1281C.
 265. Gmina Świecie – Budowa drogi gminnej: ul. Świerkowa w Sulnowie, gmina Świecie.
 266. Gmina Łysomice – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach.
 267. Miasto Inowrocław – Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) – III etap.
 268. Gmina Łysomice – Przebudowa ul. Agrestowej i Wiśniowej w Łysomicach.
 269. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu – Przekształcenie stacji kontroli pojazdów w nowoczesne centrum motoryzacyjne przez GSSCh w Pruszczu.
 270. Gmina Bukowiec – Przebudowa drogi gminnej nr 030904C Krupocin-Branica.
 271. Fundacja Orion – Villa Orłowo – adaptacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na cele turystyczne oraz konferencyjno-szkoleniowe.
 272. Gmina i Miasto Izbica Kujawska – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska.
 273. Gmina i Miasto Lubraniec – Termomodernizacja budynków szkół w Kłobii i Zgłowiączce.
 274. Miasto Bydgoszcz - Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młynskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka
 275. Gmina i Miasto Lubraniec – Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie – Agnieszkowo.
 276. Gmina Osielsko – Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu.
 277. Gmina Łysomice – Przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim – Osieki, I etap.
 278. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pruszczu - Zakup maszyn kluczem do rozwoju firmy.
 279. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wprowadzenie nowych e-usług przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza.
 280. Gmina Czernikowo – Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem.
 281. Gmina i Miasto Lubraniec – Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap.
 282. Miasto Grudziądz - Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury.
 283. Powiat Świecki – Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych.
 284. Gmina i Miasto Lubraniec – Przekształcenie systemu ciepłowniczego PSP w Lubrańcu.
 285. Gmina Wąbrzeźno – Przebudowa drogi gminnej Łabędź – Wronie.
 286. Gmina i Miasto Lubraniec – Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkowie.
 287. Powiat Chełmiński – Poprawa stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.
 288. Gmina Miasto Grudziądz - Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu.
 289. Gmina Barcin – Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu w Piechcinie wraz z termomodernizacją budynku.
 290. Gmina Barcin – Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie.
 291. Gmina Świecie - Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie.
 292. Gmina Osielsko – Budowa ulicy Juliusza Słowackiego w Niemczu – I etap.
 293. Gmina Łysomice – Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno-przedszkolnym w Papowie Toruńskim, Gmina Łysomice.
 294. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek Staromiejski 23 w Toruniu – Kompleksowy remont w kamienicy położonej przy ul. Rynek Staromiejski 23 w Toruniu.
 295. Gmina Dębowa Łąka – Przebudowa drogi gminnej Kurkocin – Wielkie Pułkowo.
 296. Gmina Dobrcz – Przebudowa drogi gminnej Sienno-Trzebień.
 297. Gmina Janowiec Wielkopolski – Przebudowa drogi gminnej nr 130404C w miejscowości Zrazim-Gmina Janowiec Wielkopolski.
 298. Powiat Tucholski – Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi.
 299. Gmina Rogowo – Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic Sportowej, Szkolnej i Hokejowej.
 300. Powiat Tucholski – Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.
 301. Gmina Świecie – Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego.
 302. Gmina Papowo Biskupie – Przebudowa drogi gminnej nr 44 28003 Falęcin-Papowo Biskupie w km 0+000-0+691.
 303. Gmina Dąbrowa Chełmińska - „Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko – Skłudzewo na odcinku Ostromecko – Wałdowo Królewskie – Etap 1 – km 2+551,20 – 3+805,10”
 304. Gmina Czernikowo – Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie.
 305. Gmina Czernikowo – Przebudowa i rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo etap IV.
 306. Gmina Czernikowo – Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Czernikowo.
 307. Gmina Kowalewo Pomorskie – Zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II W Kowalewie Pomorskim.
 308. Gminny Zakład Komunalny w Gostkowie – Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych.
 309. Miasto Bydgoszcz – Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia.
 310. Miasto Wąbrzeźno – Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie.
 311. Powiat Bydgoski – Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez doposażenie pracowni technicznych.
 312. Powiat Grudziądzki – Wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne.
 313. Powiat Rypiński – Wyposażenie w środki i zasoby dydaktyczne szkół zawodowych w celu zwiększania poziomu kształcenia praktycznego w Powiecie Rypińskim.
 314. Powiat Świecki – Wyposażenie w środki i zasoby pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.
 315. Powiat Tucholski – Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi.
 316. Powiat Bydgoski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo – Nowy Dwór.
 317. Powiat Tucholski – Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej przez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
 318. Miasto Inowrocław - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Inowrocławiu.
 319. Gmina Barcin – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z kanalizacją deszczową.
 320. Miasto Lipno – Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego.
 321. Gmina Barcin – Odnowienie góry św. Wojciecha.
 322. Gmina Dębowa Łąka – Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Małe Pułkowo i Wielkie Radowiska.
 323. Gmina Barcin – Budowa traktu spacerowego nad Notecią.
 324. Gmina Wąbrzeźno – Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.
 325. Nadleśnictwo Osie – Budowa ogrodu edukacji ekologicznej przy Nadleśnictwie Osie.
 326. Powiat Świecki – Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową sieci ścieżek rowerowych. Etap II – przebudowa drogi powiatowej nr 1015 C Trzebciny – Tleń.
 327. Miasto Bydgoszcz – Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – I etap.
 328. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Al. Ossolińskich 12, Pl. Kościeleckich 8 i Chodkiewicza 30 (blok E) w Bydgoszczy.
 329. Gmina Miasta Toruń – Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie m. Torunia, etap I.
 330. Gmina Miasta Toruń – Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie m. Torunia, etap II.
 331. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. – Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24, ul. Pańskiej 23 w Grudziądzu.
 332. Nadleśnictwo Brodnica – Edukacja ekologiczna poprzez budowę wieży widokowej wraz ze ścieżką dydaktyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Nadleśnictwa Brodnica.
 333. Powiat Świecki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 C Lniano – Bramka.