Pop Up

Sektor energetyczny


 

 

 

 

Branża energetyczna

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego realizujących przedsięwzięcia w obszarach energii cieplnej i elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii

 

Przykładowe dofinansowanie jakie pozyskaliśmy:

 • 14 mln zł dla przedsiębiorstwa KPEC Sp. z o.o. z Bydgoszczy na budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji w ciepłowniach w Solcu Kujawskim, Nakle nad Notecią, Bydgoszczy, Szubinie, Koronowie,
 • 63 mln zł na dwa projekty realizowane przez KPEC Sp. z o.o. z Bydgoszczy, na termomodernizację oraz budowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy,
 • 8,1 mln zł dla MPEC Sp. z o.o. w Mielcu na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z systemem monitoringu ich pracy na terenie Mielca,
 • 1,5 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych dla spółek PV Kosuty 1 oraz PV Kosuty 2,
 • 150 tys. zł na budowę mikroinstalacji - instalacja kolektorów słonecznych dla Szpitala SP ZOZ w Łasinie,
 • 476 tys. zł dla Gminy Grudziądź na budowę mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych,
 • 923 tys. zł dla Miasta Torunia na realizację projektów pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu oraz Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu.

Inne projekty, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne (w trakcie oceny):

  • projekty w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji:
 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu, w ramach POIŚ, dla Spółki Celsium Sp. z o.o.,
 • Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej, w ramach POIŚ, dla Spółki Celsium serwis Sp. z o.o. .
   • projekty z zakresu sieci ciepłowniczych:
   • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca, w ramach POIŚ, dla MPEC Mielec.
   • projekty z zakresu mikroinstalacji OZE:
  • Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 616,84 kW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla spółki PV Szembory,
     • 7 projektów dla spółek celowych z obszaru województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
stat4u