Pop Up

09.10.2017r.

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych. Zamieszczamy do wglądu listy rankingowe.
1. Lista rankingowa (obszar o wysokim stopniu bezrobocia) - pobierz plik
2. Lista rankingowa (obszar o niskim stopniu bezrobocia) - pobierz plik

01.09.2017r.
W związku z licznymi prośbami uczestników o wydłużenie czasu na składania uzupełnień do oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych, postanowiliśmy wydłużyć termin uzupełnień do 08.09.2017r. Wskazany termin jest ostateczny. Osoby, które nie złożą uzupełnień do tego dnia zostaną automatycznie odrzucone.

30.08.2017r.
Zamieszczamy aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz plik 

     WYDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ!!!
Informujemy, iż termin składania Formularza Rekrutacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami został wydłużony do 01.09.2017r. Jednocześnie zaznaczamy, iż aktualnie będziemy przyjmować Formularze jedynie od osób zamieszkujących obszary o wysokim wskaźniku bezrobocia tzn. z powiatów: sepoleński, tucholski, chełmiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, rypiński, toruński (z wyłączeniem miasta Torunia), aleksandrowski, włocławski, miasto Włocławek, grudziądzki, miasto Grudziądz, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, lipnowski, radziejowski.

     24.07.2017r.
Informujemy, iż składając Formularz rekrutacyjny zobligowani są Państwo do dołączenia następujących załączników:

  1. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
  2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)
  3. Dokument potwierdzający status na rynku pracy, np. zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
  4. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje, np. świadectwo/dyplom/certyfikat itp.

     06.07.2017r.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy w celu ułatwienia wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej przykładowo wypełniony Formularz Rekrutacyjny - pobierz plik

     03.07.2017r.
Od dnia dzisiejszego zapraszamy do zapoznania się, wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu (ul. Podmurna 65/1, Toruń) Formularza Rekrutacyjnego.
Dokumenty do pobrania:
(Do wypełnienia i przekazania Organizatorowi Projektu jest WYŁĄCZNIE Formularz Rekrutacyjny. Pozostałe dokumenty są jedynie dokumentami poglądowymi.)

  1. Formularz rekrutacyjny (Dostępny jest w pliku Word tzn. w wersji edytowalnej. W związku z tym istnieje możliwość wypełnienia formularza   elektronicznie. Organizator zezwala na rozszerzanie poszczególnych części formularza w celu wpisania odpowiedniej treści - w zależności od potrzeb. W razie pytań czy wątpliwości wskazany jest kontakt z Organizatorem) - pobierz plik
  2. Regulamin uczestnicta w projekcie - pobierz plik
  3. Karta oceny formalnej - pobierz plik
  4. Karta oceny merytorycznej - pobierz plik
  5. Karta oceny doradcy zawodowego - pobierz plik

 

stat4u